Informacje firmowe wydawcy

Navilock marka

Tragant Handels- und Beteiligungs GmbH
Beeskowdamm 13/15
14167 Berlin

Telefon 030 - 84 59 08 - 0 Email info@navilock.de Dyrektor naczelny Dipl.- Ing. Ahmad Ebrahimi General Manager Azar Bayegi Właściwy sąd Berlin, HRB 45788, AG Berlin-Charlottenburg Nr ID VAT DE 156 330 245 Nr rej. WEEE DE 893 949 95
According to the WEEE directive, member states are obliged to collect data on WEEE and transmit them to the commission. You can find the data here:
https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete/
Realizacja Webmaster Tragant Handels und Beteiligungs GmbH Copyright Zabrania się powielania i kopiowania w jakiejkolwiek formie treści i grafiki, nawet fragmentarycznie, imitowania w jakiejkolwiek formie, nawet częściowo wzornictwa, bez wyraźnego zezwolenia posiadacza praw autorskich. Naruszenia będą ścigane prawem. Uwaga dotycząca odpowiedzialności Pomimo starannej kontroli treści, nie ponosimy odpowiedzialności za treści zewnętrznych łączy. Za treści połączonych zewnętrznych stron, wyłączną odpowiedzialność ponoszą odpowiedni operatorzy. Nazwy marek są własnością ich odpowiednich właścicieli. Polityka prywatności Tragant GmbH stara się, w rozsądnym zakresie, prezentować na tej stronie sieci web prawidłowe i pełne informacje. Jednakże, Tragant GmbH nie ponosi odpowiedzialności lub nie gwarantuje, że informacje znajdujące się na tej stronie sieci web będa aktualne, dokładne i pełne. Odnosi się to także do bezpośrednich lub niebezpośrednich łączy na tej stronie sieci web. Tragant GmbH nie odpowiada za treści stron sieci web Tragant GmbH, dostępnych przez takie łącze. Tragant GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany lub poprawiania podawanych informacji bez wcześniejszego powiadomienia. Uzyskane dane będą wykorzystywane zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych i nie będą przekazywane stronom trzecim.
Treść tej strony sieci web jest chroniona prawem autorskim. Z powodu ochrony praw autorskich, przechowywanie, edycja i wykonywanie duplikatów tekstów, obrazów lub grafik, bez wcześniejszego zezwolenia jest zabronione.
Tragant GmbH nie odpowiada za bezpośrednie lub niebezpośrednie szkody, włącznie z utratą zysków, spowodowane wykorzystywaniem informacji z tej strony sieci web.